OBRAZOVANJE ZA SVE

“OBRAZOVANJE ZA SVE”

  časovi dopunske nastave

Projekat se organizuje u Romskom edukativnom centru u Požarevcu.  Projekat pod nazivom „Obrazovanje za sve”  organizuje Gete institut iz Beograda sa implementacionim partnerom Forum Roma Srbije.

U interviju su učestvovali predavači na projektu, Anita Simić i Ivan Mićić. Oni si glavni i odgovorni za organizaciju dopunske nastave koja se odvija u sklopu ovog projekta.

Interviju možete poslušati ovde:

  1. 00010062022004350010122021 5:11

Leave a Reply