Ponedeljak

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko je potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – „Svet poznatih“

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – Muzički program

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – „Izbor za hit dana“

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzicki program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – Muzika nacionalnih manjina

18.00h – Hit dana

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želje ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Zeljoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – „Svet poznatih“

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – Muzički program

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – Izbor za hit dana

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzicki program

18.00h – Hit dana

18.05h –Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – Svet poznatih

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – Muzički program

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – Izbor za hit dana

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – „Zabavna muzika“

18.00h – Hit dana

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – Svet poznatih

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – Muzički program

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – „Izbor za hit dana“

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – Folk top lista (10 najslusanijih pesama)

18.00h – Hit dana

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – „Ritam i red“

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – „Svet poznatih“

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – Muzički program

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – „Izbor za hit dana“

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – Zabavna muzika

18.00h – Hit dana

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – „Sportski trenutak“

10.10h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – „Svet poznatih“

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – „Brusnica“

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – Izbor za hit dana

13.15h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit dana

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – Muzika nacionalnih manjina

18.00h – Hit dana

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit dana

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

08.00h – 10.00h JUTARNJI PROGRAM

 • Stanje na putevima
 • SUP Požarevac (direkto uključenje)

Između ovih rubrika emituju se po 2 izvorne pesme

08.30h – 08.40h SERVISNE INFORMACIJE

 • Dnevna štampa

09.05h – 09.15.h Informativna emisija „INFO DAN“

 • Vremenska prognoza
 • Bioprognoza (direktno uključenje iz zdravstvene ustanove)
 • Prijateljski savet
 • Zanimljivosti
 • Dogodilo se na današnji dan

Ukoliko potrebno u program se uključuju ili gostuju u jutarnjem programu stručna lica u zavisnosti od toga šta je aktuelno.

09.55h – Odjava jutarnjeg programa

10.00h – „Sportski trenutak“

10.10h – Muzički program

10.30h – Mali i poslovni oglasi

10.35h – Muzički program

11.00h – „Svet poznatih“

11.10h – Muzički program

12.00h – Hit dana

12.05h – „Nedeljni ručak“

12.30h – Mali i poslovni oglasi

12.35h – Muzički program

13.00h – Izbor za hit nedelje

13.30h – Muzički program

14.30h – Mali i poslovni oglasi

14.35h – Muzički program

15.00h – Hit nedelje

15.05h – Informativna emisija „INFO DAN“

15.20h – Muzički program

16.00h – „Svet poznatih“

16.30h – Mali i poslovni oglasi

16.35h – Muzički program

17.00h – Hit top lista (10 pesama zabavne muzike)

18.00h – Hit nedelje

18.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.00h – „Danas“

19.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

19.30h – Mali i poslovni oglasi

19.35h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

20.00h – „Željoteka u 8“

21.00h – Hit nedelje

21.05h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

22.00h – „Svet poznatih“

22.10h – Muzičke želja ili muzički program (ukoliko želja nema)

23.55h – Odjava ekipe

00.00h – Noćni program

Programskom šemom predviđeno je emitovanje dva petominutna marketing bloka u satu.

U prvoj godini (2018) emitovanja programa, minimum 30% programa biće na romskom jeziku. Emisija „INFO DAN“ je u potpunosti dvojezična. U narednim godinama, planira se emitovanje programa na romskom jeziku u obimu od 50%.

Prihodi koje stanica bude ostvarivala koristiće se za poboljšanje programa, opreme i za usavršavanje novinara, spikera i ostalog osoblja, a posebna pažnja posvetiće se dodatnim edukacijama voditelja i spikera u cilju kvalitetnijeg vodjenja programa na književnom romskom jeziku.