Uspešno relaizovane obuke u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

Grad Požarevac i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, sprovode projekat „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca. U okviru projekta sprovedene su aktivnosti koje su imale za cilj da unaprede profesionalne veštine korisnika i da na taj način povećaju mogućnost za zaposlenje kod poslodavaca. Obuka je trajala od jula 2021. do septembra 2021.godine.
Svečana podela sertifikata za 20 korisnika je organizovana u prostorijama Poslovnog Inkubatora Požarevac koji funkcioniše u okviru Romskog Edukativnog Centra Požarevac.
 

Leave a Reply