Na predlog Štaba za vanredne situacije Grada Požarevca, gradonačelnik Grada Požarevca proglasio je vanrednu situaciju na delu teritorije grada Požarevca – gradska deponija Jeremijino polјe.

Vanredna situacija se proglašava na delu teritorije grada Požarevca – gradska deponija Jeremijino polјe usled izbijanja požara, na osnovu procene rizika i očekivanog dalјeg razvoja situacije na sanaciji požara,  u cilјu preduzimanja hitnih i opertivnih mera na gašenju požara i preduzimanju drugih neophodnih mera.

Vanredna situacije se proglašava na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), iz razloga što je za sanaciju požara neophodno angažovati dodatne snage i sredstva, angažovanje svih neophodnih privrednih subjekata, a radi obezbeđivanja mehanizacije i potrebnih tehničkih sredstava, uz pojačan režim rada.

Leave a Reply