Saopštenje,

Poštovani,

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES.

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.  Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 24. 08., 25.08., 26.08. i 27.08.2021. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124 – Gradsko brdo.

  1. Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak lјudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenom vremenu.
  2. Poligonski – vežbovni prostor u kojem će se izvoditi vežbe sa bojnim MES biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: „NE IDI DALjE – MINE“ i obezbeđen stražarima.
  3. U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima dolaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlјe i kamena i predstavlјaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja, jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.
  4. Obaveštava se stanovništvo da u navedenom periodu ne boravi u označenom prostoru i da je najstrože zabranjeno svako prikuplјanje i diranje neeskplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava, jer je to opasno po život. Pri nailasku na neeksplodirana MES svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili Komandu CO Kov u Požarevcu.

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem neeksplodiranih MES i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja, mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu.

 

 

 

INFORMATIVNA SLUŽBA GRADA POŽAREVCA

Leave a Reply